Gayrimenkul Değerleme Raporu Mahkemelerde Kullanılabilir Mi?

Tarafların, mahkemeye sunabileceği ispat vasıtalarından biri de uzman görüşüdür. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293’üncü maddesine göre davanın taraflarından her biri, uyuşmazlık konusunu ilgilendiren bir konuda bilimsel görüş alarak bu raporu mahkemeye sunabilir.

Gayrimenkulle ilgili uyuşmazlıklarda da taraflar, SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarından gayrimenkul değerleme raporu (veya diğer bir deyişle, gayrimenkul ekspertiz raporu) alarak mahkemeye sunabilir. Bu şekilde mahkemeye sunulan gayrimenkul ekspertiz raporu, mahkeme tarafından uzman görüşü olarak değerlendirilir.

Gayrimenkul değerleme raporu almak neden önemli?
Bir davada taraflar, mahkemede ileri sürdükleri iddiaların doğru olduğunu ispat etmekle yükümlüdür. Bu amaçla mahkemeye, iddialarını ispatlamaya yarayan deliller sunarlar. Hâkim, bu iddiaları ve sunulan delilleri dikkate alarak bir kanaate varır ve uyuşmazlık konusunda karar verir. Mahkemeye sunulan uzman görüşü de mahkeme tarafından dikkate alınacak delillerden biridir.

Bir davada mahkemeye sunulan gayrimenkul değerleme raporu, hâkim tarafından uzman görüşü olarak dikkate alınacak ve değerlendirilecektir. Bazı hallerde, yetkin uzmanlarca hazırlanan değerleme raporları, hem mahkemeyi hem de mahkemenin tayin ettiği bilirkişileri etkilemekte ve söz konusu ekspertiz raporuna dayanan tarafın davada istediği sonucu elde etme şansını önemli ölçüde artırmaktadır.

Bazı hallerde ise mahkemece tayin edilen bilirkişi raporuna itiraz ederken gayrimenkul değerleme raporu almak oldukça etkili olabilmektedir. Örneğin bilirkişi raporunun hatalı olduğunu ortaya koyan bir gayrimenkul değerleme raporu, mahkemenin yeniden bilirkişi incelemesine karar vermesini sağlayabilmektedir.