Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme,, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule ilişkin hak ve faydaların, taşınmazların, uluslararası metotlar kullanılarak etik kurallar çerçevesinde, ekspertiz ve değerleme işlerini yapılması, bu tespitlere ilişkin raporlar düzenlenmesidir.erilecek danışmanlık hizmeti ;

Ülkemizde son yıllarda gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmelerde doğru orantılı olarak giderek artan bir öneme sahip olan Gayrimenkul Değerleme Hizmeti SPK ( Sermaye Piyasası Kurulu ) listesinde olan “Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketi” tarafından yapılır.