Hakkımızda

Şirketimiz genel iş ahlakı ilkelerinden yola çıkarak S.P.K. ve B.D.D.K.’nın değerleme sektöründeki düzenlemelerine uygun olarak AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. daha kurumsal bir yapı ile 2015 yılında Sakarya’da kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunun; gayrimenkul değerlemesi konusunda hizmet vermek amacıyla Seri:VIII, No:35 Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde 21.09.2017 tarihli 34/1149 sayılı kararıyla listeye alınmasına karar verilmiştir.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulunun; gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi konusunda hizmet vermek amacıyla 24.05.2018 tarihli 7823 sayılı kararıyla yetki verilerek listeye alınmıştır.

Günümüzün tüm teknolojik imkanlarını, bilimsel yöntemlerle entegre ederek kullanan şirketimiz, Türkiye genelinde hizmet verme kapasitesi, uzman kadrosu, etik değerlere bağlılığı, dürüstlük, gizlilik,tarafsızlık, bağımsızlık, hızlı hizmet anlayışı, mesleki özen ve titizlik kriterleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası yetkin kurumların standartlarına uygunluğu ile ‘eksiksiz’ değerleme, gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve bunlara ilişkin her türlü proje konusunda teknik, hukuki, malî ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermektedir.

Değerleme çalışmalarımız S.P.K. ve B.D.D.K. mevzuatlarına uygun olarak yapılmakta ve çalışmalarımızda varlığın rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde uluslararası kabul görmüş emsal karşılaştırma yöntemi, maliyet analiz yöntemi ve gelir kapitalizasyon yöntemleri kullanılmaktadır.