Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Şirketimiz kentsel dönüşüme konu olan gayrimenkullerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılması zorunlu tutulan kentsel dönüşüm değerleme raporlarının hazırlanmasında yetkili, SPK VE BDDK lisanslarına sahip profesyonel değerleme kuruluşudur.

Bu kapsamda, kentsel dönüşüm öncesinde, paylaşım modelinin temelini oluşturacak şekilde, yapıların mevcut durum tespitlerini içeren kentsel dönüşüm değerleme raporları ile süreç sonunda teslim edilecek yeni yapının olası değerini içeren değerleme raporlarını hazırlamaktadır.

Şirketimiz kentsel dönüşüme konu olan gayrimenkullerin, kentsel dönüşüm kararının alındığı ilk andan, inşaat işlerinin tamamlanıp,hak sahiplerine yeni inşa edilmiş olan yapının teslimine kadar geçen sürede profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri 2 Ana Baslıkta Verilmektedir.

a. Müteahhit Tekliflerinin Değerlendirilmesine Esas Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti

b. Proje Geliştirmesine Esas Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti